Bloody Wrestling Online

The Number One Cyber Wrestling Online
 
บ้านPortalCalendarช่วยเหลือรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ใช้สมัครสมาชิก(Register)เข้าสู่ระบบ(Log in)

Share | 
 

 มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Lockdown
Legendary
Legendary
avatar

จำนวนข้อความ : 2355
Join date : 18/07/2010
Age : 22

ตั้งหัวข้อเรื่อง: มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!   Sun Jun 12, 2011 1:30 amยันต์ 5 แถวหนุนดวงนั้น พุทธคุณของคุณพระมีพุทธคุณดังนี้

แถวที่ 1 คือพระคาถาเมตตามหานิยม

แถวที่ 2 คือพระคาถาหนุนดวงชะตา

แถวที่ 3 คือพระคาถาแห่งความสำเร็จ (เรื่องหน้าที่การงาน)

แถวที่ 4 คือพระคาถาราศีประจำตัว

แถวที่ 5 คือพระคาถามหาเสน่ห์

โดยกำหนดให้วางไว้ที่บริเวณไหล่ด้านซ้าย โดยใช้เวลาสัก ประมาณ 15 นาที หลังจากสักเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์หนูกล่าว ผ่านล่ามว่ายันต์อักขระ 5 แถว ที่สักให้ไปทั้งหมดนี้ แปลรวมกันเป็น หัวใจของพระคาถาลงอักขระโบราณตามพระสูตรที่ได้ศึกษาร่ำเรียน มาทำให้อักขระที่มีทั้งหมดเกิดพลังและอานุภาพ พระสูตรที่กล่าวมา นั้นเมื่อมารวมกันครบองค์อักขระ จะทำให้มีพลังพุทธคุณ ไม่ว่าจะเป็น เจ้านายคนใกล้ชิดหรือเพศตรงข้าม เมื่อเห็นหรือได้พูดคุยจะเกิดความรักและหลุมหลง เรื่องการงานก็จะเจริญรุ่งเรือง ดวงไม่ตกต่ำ ใครเห็นใครรัก แม้กระทั่งคนเคยเป็นศัตรูกันก็กลับการเป็นมิตร


นึกไว้ตลอดยันต์ 5 แถวหนุนดวงนั้น ความหมายของอักขระแต่ละตัว จะเป็นองศาของดวงเมืองและดวงดาวต่างๆ ราศีกำลังวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ครบทั้ง 7 วัน ไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูที่จะแทรกเข้ามาทำให้ ดวงตก เช่น คุณพระอาทิตย์ 6 พระจันทร์ 15 อังคาร 18 พระพุทธ 17 พฤหัสบดี 19 พระศุกร์ 21 คุณพระเสาร์สิบทัศน์พระจักรพรรดิ์ 14 พระเกตุ 9 พระราหู 12 แม้กระทั่งองศาในตัวอักขระ 5 แถวนี้ยังมีองศา ด้นพระธรณี (คำว่าด้นคือการย่นระยะทาง) ที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ รวมถึง ธาตุต่างๆ เช่น (ปฐพีหมายถึงความอ่อนแข็ง) ธาตุดิน-(อาโปหมายถึง ความกำซาบ)ธาตุน้ำ-(วาโยหมายถึงสภาวะที่ไหลดัน)ธาตุลม-(เตโช หมายถึงความร้อน) ธาตุไฟ และโลกุตรธรรม (ธรรมหรือสิ่งที่อยู่เหนือ สภาวะทางโลก)ไหนๆ ก็ได้กล่าวมาถึงตรงนี้แล้วจะขยายความตรง เรื่องของธาตุและเรื่องของโลกุตรธรรมให้ฟัง ธาตุในโลกมีมากมายก่ายกองเกินกว่าธาตุในตารางธาตุ มี ธาตุชนิดหนึ่งที่วิเศษเป็นธาตุที่บ่งชี้ถึงว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ หรือหมดไปจากโลก แล้วธาตุนั้น คือ นิพพานธาตุปัจจุบันนิพพาน ธาตุยังคงอุดมอยู่ในสยามประเทศแห่งนี้ ผู้ใดอยากได้ชมเชยนิพพาน

ธาตุ ผู้นั้นย่อมพึงทำได้ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นเทวดาและมนุษย์โดย การสร้างบารมี เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์สาวก พระอรหันต์ที่ได้เชยชมและมีนิพพานทานเป็นเครื่องอยู่ ทุกพระองค์ ล้วนสะสมบารมีมาด้วยตนเองทั้งสิ้น บารมีอันประกอบไปด้วยทาน

บารมี ศีลบารมี เนกขัมมะบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี ปัญญาบารมี วิริยะบารมี โดยมีเครื่อง ค้ำจุนบารมีเหล่านี้ที่เรียกว่า โพธิปักขิยธรรม 37 อันประกอบไปดำอานาปานัสสตินั้นถือว่า เป็นการสะสมบารมี เป็นการ บังคับจิตให้อยู่ในกายอย่างสงบนิ่ง ใครมีบารมีมาแต่ปางก่อนก็เป็นการทบทวนและกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้อยากกระทำความเพียร ในทางที่จะ

ได้เห็นนิพพานธาตุซึ่งเป็นธาตุเย็น การหมั่นสร้างความเพียรให้ถึงพร้อม และสม่ำเสมอมิได้ขาด หมั่นสั่งสมเพิ่มเติมความพยายามที่จะสร้าง ความดีทั้งกายและจิตใจ ผู้นั้นจะได้เข้าถึงนิพพานธาตุ เข้ากราบพระ- พุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิด ในมนุษยโลกไม่มีนิพพานธาตุ สัตว์โลกอยู่อย่างลำบากยิ่งร้อน ทั้งภายในอันประกอบไปด้วยกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ซึ่ง เป็นไฟที่เรียกว่าไฟโลภ ไฟโกรธ ไฟหลง ร้อนภายนอกอันประกอบ ไปด้วยวัตถุต่างๆ ที่ว่าสิ่งนี้เป็นของเรา สิ่งนี้ไม่ใช่ของเรา เป็นไฟอันออก มาจากใจไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์

ฉะนั้นพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ ควรหมั่นสร้างบารมีตั้งแต่บัดนี้ เพื่อเป็นการสั่งสมบารมีของตนเอง เพื่อผลิตนิพพานธาตุซึ่งเผื่อแผ่ ความร่มเย็นให้กับตนเองและผู้อื่น ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ เชื่อว่าการหมั่นเพียรสั่งสมบารมีนั้น บิดา-มารดา ผู้ที่ให้กำเนิดนั้น

จะได้บุญบารมีจากกองบุญที่เราได้สร้างขึ้น เป็นความกตัญญูที่ลูก

หลานมองข้ามกันไป

. ส่วนคำว่า โลกุตรธรรม แปลว่า ธรรมเหนือโลก คือใจของเรา

เอง ถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตรธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไร ก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆ ขึ้นไป จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมด

ภายในใจ…ธรรมทุกขั้น นั่นละท่านว่าโลกุตรจิต โลกุตรธรรม เต็มภูมิ-ของจิตของธรรม เป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจ หากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไร

แม้คำว่าโลกุตรธรรม แปลว่าธรรมเหนือโลกๆ ก็สักแต่ความจำ ความคาด ความหมาย หาความแน่ใจยังไม่ได้เลย ด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกัน จึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญ เมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดเข้าไป ย่อมทราบได้ชัดเจน ๆ ความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้น พิสดารเอามากทีเดียว ดังที่ พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ ว่าปัญญาของมนุษย์เรานั้น มีมาก มายกว้างกว่ามหาสมุทรและใหญ่กว่าผืนฟ้า ไม่สามารถที่จะประมาณได้ จิตของเรานั้นสามารถที่จะสัมผัสและรับทราบปัญญาแห่งธรรมทั้ง

หลายที่เกิดขึ้นได้ .
ฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวาง ระหว่างธรรมกับ

จิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลย ขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรม ทั้งหลาย ตัวอย่างเช่น พระสารีบุตรเว้นพระพุทธเจ้าเสีย พระสารีบุตร เป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญา หรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียว หมายถึงธรรมเกิดนั่นเอง ธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉาน เกิดอยู่ตลอดเวลา วิสัยของจิตเราจึง จะมาแข่งขันกันไม่ได้ เช่นเดียวกับภูมินิสัยวาสนานั่นเอง ภูมิของจิตของ ธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจะอิริยาบถใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอด จะมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิด ก็เกิด ไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิด เกิดโดยลำพังของตน คือไม่มีขอบเขต ไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิด แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมีกรรมเป็นตัว กำหนดด้วยว่าจะช้า หรือเร็วที่เราจะไปให้เห็นธรรมนั้นๆ

credit : arjannoo.com

ปล. ช่วงนี้กระแส แรงมากครับ ไม่ว่าจะเป็นดาราอย่าง โจลี่ กับ แบรดพีท ก็ยังบินมาสัก

ส่วนตัวก็ชอบ 5แถวเป็นพิเศษ เพราะผมคิดว่าเป็นยันต์ที่เล็กแต่ครบครันทุกอย่างครับ

สำหรับคนที่มีความเชื่อนะครับความขลังที่โดนมากับตัว ballba ?

ผมก็เป็นคนนึงที่โดนเล่นของใส่ คือมหาเสน่ห์ และยังมี มนต์ดำอยู่ในตัว ซึ่งไม่สามารถออกได้

และบางทีไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หลวงปู่รอดเป็นคนกล่าว

แต่ที่ผมโดน มนต์ดำ เป็นคาถาจากใคร ก็เอ่ยไม่ได้

แต่ผมไม่สามารถสู้ได้จริงๆ


"ผมไม่เข้าใจโลกว่า ทำไมคนบางกลุ่มไม่ใช้ ของที่มีอยู่กับตัวไปในทางที่ดี

แต่ใช้ไปในทางที่หวังผลประโยชน์หรือเห็นแก่ตัว"


หลายครั้งที่ผมได้ยินมาว่า ถ้าไม่ทำดี ของที่เรามีก็จะไม่ดีเหมือนกัน

แต่ทำไมยังมีพวกคนที่ ทำไม่ดี และยังใช้เพื่อหวังผลประโยชน์ได้อยู่อีก


เครดิต : Ballba
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
Vincent
Mid Card
Mid Card
avatar

จำนวนข้อความ : 376
Join date : 28/05/2011

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!   Sun Jun 12, 2011 2:11 am

เห็นดาราหลายคนชอบสักกัน
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
BlackHole
Superstar Grade B
Superstar Grade B
avatar

จำนวนข้อความ : 691
Join date : 25/04/2011

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!   Sun Jun 12, 2011 11:07 am

ไม่กล้าสักหรอกครับกลัวเจ็บ~~~
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
legend_killer
Main Event
Main Event
avatar

จำนวนข้อความ : 1123
Join date : 15/08/2010
Age : 24

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!   Sun Jun 12, 2011 11:49 am

ไม่สักฮ้ะ
5555555.
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
Pacific Kid
BWO Encyclopedia God 2012
BWO Encyclopedia God 2012
avatar

จำนวนข้อความ : 7260
Join date : 27/07/2010
Age : 22
ที่อยู่ : Bangkok

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!   Sun Jun 12, 2011 12:34 pm

พ่อแม่ผมไม่ให้สักหรอก 55+

______________________________
Career & Highlight
BWO (As Pacific Kid)
- 2 Times BWO Universal Championship
- 1 time BWO Intergrity Championship [current]
- 1 Time BWO Hardcore Championship
- 1 Time BWO SOTA Rookie Championship [First][Fast]
- 1 Time BWO Barbaric Outlaw Championship
- 1 Time BWO X-Tag Team Championship [Freebird Rules]
- 1 Time BWO Xtreme Star Championship
- BWO Mr.Queen Gold 2011
- BWO User Of The Year 2011
- BWO Fued Of The Year 2011 - The Battle of History
- BWO Encyclopedia God 2012
- BWO 4th Grandslam
- BWO Triple Crown  
- BWO Story Of The Year 2013 - TOW VS. BWO
- BWO Team Of The Year 2013 - Project X
- BWO Heel Of The Year 2013 - Project X
TEW (As David Decker)
- TEW 1st Triple Crown
- TEW 1st Grandslam
[NOW] Blaze (As Ryan Francis)
- 2 Times NOW Hardcore Championship
- 2 Time NOW Tag Team Championship (Duo Of Doom) (W/Edwards Harley) (W/Phillip Grant)
- 1 Time Hardcorevision Championship
- 1 Time NOW Brutal Championship [current]
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
TakerVolt
World Champion
World Champion
avatar

จำนวนข้อความ : 1685
Join date : 14/07/2010
Age : 22

ตั้งหัวข้อเรื่อง: Re: มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!   Sun Jun 12, 2011 8:18 pm

แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
มาทำความรู้จักกับ "ยันต์ 5 แถว" ยันต์ยอดนิยม !!
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
Bloody Wrestling Online :: BWO Talk Town :: Any Talk-
ไปที่: