"สวัสดีครับ...... นี่คือสายจากทาง The Runners นะครับ...


.....เราจะให้คุณ โหวตคนที่อยากกำจัดในเกมมากที่สุด"


สายมือถือจากทีมงาน ถามว่าอยากดึงป้ายชื่อใคร!?!


และผลโหวต จะนำไปยังภารกิจที่ต่าง....


แต่.....


การแก้แค้น ย่อมหนักและแรง!!!!!!!


ใน